ArtLive - партньор на литературен клуб "Перото" в представянето и популяризирането на българската литература

Четене

На 27 април у нас пристига нашумелият полски писател Пьотр Пажински, удостоен с Европейска награда за литература за романа си „Пансионът”. Българското издание е в превод на Васил Велчев, а срещата му с ценители на качествена съвременна европейска проза се провежда в Литераурен клуб Перото.

„Пансионът” започва с многозначителна метафора, от която побиват тръпки. Изтъкано от фрагменти и пропито с горчива ирония, това литературно пътешествие възкресява събития, разговори и идеологически спорове и приканва читателя да сподели ритуалa на спомените, в който отеква гласът на третото следвоенно поколение. То няма вина, но носи белезите от травмите, настоява за опрощение и търси отговорите, заключени във времето. Текстът е осеян с еврейски анекдоти и притчи, допринасящи за атмосферата на топлота, в която се случва диалогът на минало и настояще.

Роден през 1973 г., Пьотр Пажински е сред най-представителните имена в съвременната полска литература. Известен е още като талантлив журналист, литературен критик и преводач, автор е на две монографии за „Одисей” на Джеймс Джойс и на романите „Пансионът” и „Птичи улици”. За романа „Пансионът” получава наградата на списание „Политика” и Европейската награда за литература (2012).

Гостуването се осъществява по покана на „Колибри” и Полски институт в София.