ArtLive - партньор на литературен клуб "Перото" в представянето и популяризирането на българската литература

Четене

"Дневник от панелните блокове" на Никола Крумов със сигурност се превърна в едно от най-ярките нови заглавия, през последните месеци. Приятели четат любими откъси от книгата, както и непубликувани в нея, нови разкази на автора. А под приятели разбирайте Камен Алипиев- Кедъра, Драго Симеонов, Живко Джуранов, Косьо Лунгов, Ясен Козев и Гери Турийска!